صفحه اصلی

مشاور امور رسانه، کارشناس تبلیغات تجاری و CRM
مجری،گوینده و تهیه کننده سازمان صداوسیما

مدرس فن بیان و توسعه مهارتهای ارتباطی

420.000
دقیقه آموزش کاربردی

1
عدد دوره آموزشی

205
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره های آموزشی

ایجاد جذابیت در صدا و پرورش بیان

مهرانا رزم آرا
420 دقیقه
590000 تومان

ایجاد جذابیت در صدا و پرورش بیان

مهرانا رزم آرا
420 دقیقه
590000 تومان

ایجاد جذابیت در صدا و پرورش بیان

مهرانا رزم آرا
420 دقیقه
590000 تومان

پرورش بیان پردازش صدا و اصلاح لهجه

گویندگی و مدیریت تولید کتاب های صوتی

بهترین دوره های آموزشی